card image כרטיסי אשראי

רמי לוי

כרטיס אשראי רמי לוי אין עוד כרטיס כזה! קונים חכם - קונים עם כרטיס אשראי רמי לוי!

מתנת הצטרפות

למצטרפים חדשים 120 ₪ לקניות ברשת רמי לוי
למימוש בסניפי רמי לוי שיווק השקמה!

מגוון הטבות

אתר ההטבות רמי לוי

באתר ההטבות רמי לוי המועדון תיהנו מאטרקציות, מופעים ובילויים לכל המשפחה במחירי רמי לוי!
לאתר ההטבות
*בכפוף לתקנון המופיע באתר ההטבות רמי לוי.

הלוואה בלעדית למחזיקי כרטיס רמי לוי

הנחת 50% הנחה בתשלום הריבית ה-6 של החזר (ההלוואה הינה חד פעמית)

0% ריבית על כל תשלום 12 של החזר ההלוואה!

למידע נוסף חייגו *8259 או לחצו:

https://4u.isracard.co.il/ashraimahir

רמי לוי שיווק השקמה - פשוט לקחת הלוואה!

הערות משפטיות למבצע >
המלווה ישראכרט בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ בכפוף לאישור המלווה ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המבצע. ההטבה תקפה בהלוואות הניתנות מתוך מסגרת האשראי בכרטיס אשראי רמי לוי. הנחת 50% הנחה בתשלום הריבית ה-6 של החזר ההלוואה הינה חד פעמית. הטבת 100% הנחה בתשלום הריבית הינה בכל תשלום הריבית ה- 12 של החזר ההלוואה ועד תשלום הריבית ה- 72 של החזר ההלוואה. ללא כפל הטבות/מבצעים. אין בהודעה זו כדי לחייב את ישראכרט בהעמדת האשראי באופן מלא או חלקי ולישראכרט יהיה שיקול הדעת מוחלט באם להיענות לבקשה או לדחותה.

מבצעים וקופונים

מבצעים וקופונים בלעדיים למשלמים בכרטיס אשראי רמי לוי בסניפי הרשת

פטור מדמי כרטיס

לקוחות כרטיס אשראי רמי לוי נהנים מפטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה

מידע נוסף

שירותים דיגיטלים מתקדמים

מתנת הצטרפות תישלח למצטרפים חדשים לכרטיס אשראי רמי לוי בכפוף להפעלת הכרטיס ולאחר ביצוע עסקה/אות בסך 500 ₪ ומעלה במהלך 4 חודשים מיום הנפקת הכרטיס (ביצוע עסקאות ברשת רמי לוי ובתי עסק אחרים, לא כולל משיכת מזומנים, משיכות בהסדרי אשראי, ריבית ועמלות). מתנת ההצטרפות תשלח לכתובת הלקוח שנמסרה לישראכרט לאחר עמידתו בתנאי הזכאות לעיל. מתנה אחת ללקוח. קבלת המתנה מותנת בכך שהכרטיס בתוקף. הנפקת הכרטיס, גובה מסגרת הכרטיס ותנאיו כפופים לאישור המנפיקה ישראכרט בע""מ ו/או ישראכרט מימון בע""מ ו/או הבנק ולשיקול דעתה. בכפוף לתנאי החברה ולתנאים המפורטים באתר, ההטבות עשויות להשתנות מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. טל"ח.