card image כרטיסי אשראי

כרטיס אשראי ויקטורי

מבצעים מנצחים לחברי מועדון אשראי ויקטורי

מתנת הצטרפות

מתנת הצטרפות בסך 130 ₪

50 ₪ עד 3 ימי עסקים לאחר שפעול הכרטיס  ו- 80 ₪ בכפוף לרכישות בסך 500 ₪ ברשת ויקטורי

מגוון הטבות

דמי כרטיס

לקוחות כרטיס אשראי ויקטורי נהנים מפטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה

קופונים והנחות

10 קופונים אישיים בכל חודש (בכפוף לאישור קבלת דיוור שיווקי)

מבצעים בלעדיים

מבצעים בלעדיים על מגוון מוצרים

אשראי והלוואות

הצעת אשראי ייחודית ללקוחות כרטיס אשראי ויקטורי

שירותים דיגיטלים מתקדמים

ההטבות יינתנו במעמד הקנייה בכפוף לתנאים המלאים המפורטים באתר ויקטורי. מתנת הצטרפות אחת ללקוח. לקוח שקיבל בעבר מתנת הצטרפות אינו זכאי למתנה נוספת.
מתנת הצטרפות: 50 ₪ לקניות ברשת ויקטורי עד שלושה ימי עסקים לאחר שיפעול הכרטיס. 80 ₪ לקניות ברשת ויקטורי תינתן בכפוף לביצוע עסקה/אות בסך 500 ₪ ומעלה בכרטיס וברשת ויקטורי במהלך 4 חודשים מיום הנפקת הכרטיס. המתנה תינתן כזיכוי בקופות רשת ויקטורי ברכישה מעל 80 ₪ לפחות (ביצוע עסקאות ברשת ויקטורי לא כולל משיכת מזומנים, משיכות בהסדרי אשראי, ריביות ועמלות. לא כולל רכישות באונליין ברשת ויקטורי). קבלת המתנה מותנת בכך כי הכרטיס הינו בתוקף . הטבה אחת ללקוח, בכפוף לאישור החברה ותנאיה. טל"ח.
הנפקת הכרטיס, גובה מסגרת הכרטיס ותנאיו כפופים לאישור המנפיקה ישראכרט בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ולשיקול דעתה.בכפוף לתנאי החברה ולתנאים המפורטים באתר, ההטבות עשויות להשתנות מעת לעת. אי העמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
המלווה קבוצת ישראכרט מימון בע"מ | אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל | האשראי יועמד במסגרת מוצר "אשראי מהיר" בכרטיס ויקטורי ויחולו על העמדת האשראי התנאים הקבועים בהסכם כרטיס חיוב |אין בהודעה זו כדי לחייב את קבוצת ישראכרט בהעמדת האשראי באופן מלא או חלקי ולקבוצת ישראכרט יהיה שיקול הדעת מוחלט באם להיענות לבקשה או לדחותה | טל"ח